We Speak Your Language | ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ

Randeep Signh

ਮੈਂ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ Lexus of Vaughan ਵਿਖੇ ਸੇਲਜ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Lexus ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ajax loader2